HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BARBULETU

0
110

Hotarare iluminat public Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trim II 2022 Hotarare privind aprobarea indicatorilor pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA din comuna Barbuletu Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Barbuletu 2021 2027 Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanteaza din bugetul de stat prin Programul de investitii Anghel Saligny Hotarare privind rectificarea bugetului local in trimestrul III anul 2022

Lasă un răspuns