Școala Gimnazială Bărbulețu

Scurt istoric

Din documente reiese că învățământul organizat începe la 10 septembrie 1839, când a funcționat ca învățător Ion Neculăescu în „Casa sfatului”. Se constată o evoluție treptată a procesului de instrucție și educație în special după „Legea asupra instrucțiunii publice din decembrie 1864”, când se introduce învățământul de patru ani obligatoriu și gratuit și învățământul secundar de 7 ani, astfel că în anul 1905 în Bărbulețu exista un local de școală cu două săli de clasă. Greutățile inerente se manifestă în procesul de învățământ în timpul celui de-al doilea război mondial, care sunt înlăturate cu mari sacrificii de ordin material și spiritual. Sfârșitul războiului a dus la o explozie de informații și noi descoperiri în știință și tehnică care a avut un efect pozitiv în dezvoltarea învățământului. Aplicarea fidelă însă a modelului sovietic, prin Legea învățământului din 1848, care își propunea înlocuirea vechiului liceu de tranziție cu școala de zece ani și îndepărtarea cărturarilor de mare valoare, a dus la stagnarea și regresul învățământului. În acest context au fost îndepărtați învățătorii cu pregătire adecvată: Bănescu Aurel, Bănescu Nicolae, Andreescu Spiridon, Melniciuc Ion și Traian Izbășescu, care au fost înlocuiți cu cadre fără pregătire. După distrugerea vechii structuri a vieții spirituale românești, mulți intelectuali au format o nouă generație, care a impulsionat dezvoltarea învățământului. Școala a fost treptat încadrată cu educatoare, învățători și profesori calificați și un număr mare din absolvenții școlii Bărbulețu au terminat studii superioare. În această perioadă învățământul a realizat acumulări cantitative în construcții și dotare. Astfel în anul școlar 1970-1971 s-a dat în folosință actualul local de școală, în timpul domnului director Gavrilă Gheorghe. Revoluția din decembrie 1989 a înlăturat structurile puterii comuniste și deschide un nou drum dătător de speranță poporului nostru. Prin aplicarea principiului competenței și înlăturarea activităților extrașcolare inutile, s-au pus bazele unui învățământ de calitate. Acest lucru reiese din situația școlară din anul școlar 1992-1993, când din totalul de 210 elevi înscriși au promovat numai 201 de elevi, 9 rămânând repetenți, fiind corigenți la 3-4 obiecte. De pe aceste plaiuri mioritice s-au ridicat savanții de renume mondial din familia Ciorănescu, scriitorul învățător Iosif Dumitrescu-Pietrari, scriitorul Virgil Necula, poetul Cornel C. Tudosescu, eroul locotenent colonel Eremia Popescu, cavaler al ordinului Mihai Viteazul, editorul Mihai I.Vlad, campionul mondial la lupte greco-romane Ion Cernea.

Școala Gimnazială Gura Bărbulețului

Despre școală

Scoală Gimnazială Gura Bărbulețului are în componență următoarele structuri :

– Grădinița cu program normal Gura Bărbulețului;

– Școala Gimnazială Bărbulețu;

– Grădinița cu program normal Bărbulețu.

Biblioteca comunei Bărbulețu

Scurt istoric

La început, a fost înființată ca „Biblioteca populară”, când boierul Iacobson a donat un număr de 60 de cărți, în anul 1935, la inițiativa lui Ion M. TEODORESCU, astăzi, fondul de carte al bibliotecii comunale Bărbulețu depășește 9800 de volume, iar numărul de cititori este de peste 600.
Timp de 30 de ani a funcționat ca biblioteca sătească, cu sediul în „Școala veche” condusă de mai mulți învățători și profesori printre aceștia numărându-se: Nicolae BĂNESCU, Aurica BĂNESCU, Ion ROBESCU, Gheorghe GAVRILĂ.
După Revoluția din 1989, Biblioteca Comunală Bărbulețu a cunoscut o nouă locație, la Căminul Cultural Bărbulețu și o filială în satul Gura Bărbulețului, bibliotecar fiind Elena IACOBESCU, până la pensionare în 2009, ca după aceea să apară generația tânără de bibliotecari reprezentată de Mădălina-Aurora IACOBESCU.

Prezent

Începând cu anul 2013, biblioteca din Bărbulețu a început o nouă eră, era „BIBLIONET”, program realizat de către biblioteca județeană în parteneriat cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.
Prin acest program biblioteca comunală din Bărbulețu a fost dotată cu patru calculatoare conectate la internet, la care locuitorii comunei au acces gratuit la informație, o imprimantă, un scanner și un videoproiector cu ecran.

Sari la conținut