Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Viziunea cetățenilor comunei Bărbulețu este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere economic și social, prin mai bună valorificare a resurselor locale, atragerea investițiilor și investitorilor, revigorarea tradițiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban și punerea în valoare a poziționării geografice, în deplin respect față de mediul înconjurător.
Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie și se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.

1. MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

SOLICITANTUL:

TARA:

 

Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:

Dambovita

LOCALITATEA:

Barbuletu

 

CATEGORIA PROIECTULUI:

investitii: DA

reparatii: DA

 

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: NU

in continuare: DA

in curs de executie: PARTIAL

 

VALOAREA PROIECTULUI:

se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul

(estimativ)

tehnic

 

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat- (CNI, PNDL 2)

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

 

 

OBIECTIVE:

Asfaltarea drumurilor comunale va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele componente.

Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna.

ü Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale;

ü Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, educatie, cultura, recreere;

ü Consolidarea terenurilor afectate de alunecari;

ü Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra dezvoltarii economice teritoriale echilibrate.

–  locuitorii comunei

–  potentialii investitori

–  participantii la traficul rutier

 

 

 

REZULTATELE OBTINUTE:

 

 

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

ACTIVITATILE                                     Þ Pregatirea si depunerea cererii de finantare

PROIECTULUI:                                    Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

Idee : DA

STADIUL DE MATURITATE       SF: DA AL PROIECTULUI:                       PT: NU DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul

NECESITATII                                 consultarii opiniei publice realizate in procesul de

IMPLEMENTARII                           elaborare a strategiei de dezvoltare locala,

PROIECTULUI:                              majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta asfaltarea drumurilor comunale.

 

2. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      COMPANIA DE APA /Consiliul Local

SOLICITANTUL:

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea 3-Sud Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul

(estimativ)                                       tehnic

SURSE POSIBILE DE                  buget local

FINANTARE:                                  buget de stat

fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin:

–  vor fi revigorate domenii ca proiectarea si

OBIECTIVE:                                    constructiile;

–  zona va deveni mai atractiva pentru investitori, activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local.

–  accesul populatiei la infrastuctura edilitara;

-scaderea    factorilor    de    risc    pentru                      sanatatea populatiei;

REZULTATELE OBTINUTE:      -imbunatatirea   conditiilor   de    viata   a                                                           populatiei

comunei;

–  scaderea factorului de poluare;

–  reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundatiile;

POTENTIALII BENEFICIARI         – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL         – potentialii investitori

TINTA:                                               – turistii care tranziteaza comuna

 

Þ Realizarea studiului de fezabilitate

Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

ACTIVITATILE                                     Þ Pregatirea si depunerea cererii de finantare

PROIECTULUI:                                    Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

Idee : DA

SPF: NU STADIUL DE MATURITATE SF: NU AL PROIECTULUI:                       PT: NU

DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul

NECESITATII                                 consultarii opiniei publice realizate in procesul de

IMPLEMENTARII                           elaborare a strategiei de dezvoltare locala,

PROIECTULUI:                              majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea retelei de canalizare.

 

3. REALIZAREA STATIE DE EPURARE SI TRATARE A APELOR

REZIDUALE

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      COMPANIA DE APA /Consiliul Local

SOLICITANTUL:

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul

(estimativ)                                       tehnic

SURSE POSIBILE DE                  buget local

FINANTARE:                                  buget de stat

fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

Realizarea statiei de epurare va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca proiectarea si

OBIECTIVE:                                    constructiile. Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Personalul

solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu finantare externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte similare.

–  reducerea riscului inundatiilor asupra suprafetelor

REZULTATELE OBTINUTE:      agricole si localitatilor;

–   diminuarea riscurilor provocate  de catre seceta

prin crearea si utilizarea sistemului de irigatii;

-scaderea    factorilor    de    risc    pentru                      sanatatea populatiei;

–  scaderea factorului de poluare;

–  reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundatiile;

–  diminuarea fenomenelor de eroziune si degradare a terenurilor.

POTENTIALII BENEFICIARI        – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL        – potentialii investitori

TINTA:                                               – turistii care tranziteaza comuna

Þ Realizarea studiului de fezabilitate

Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

ACTIVITATILE                                     Þ Pregatirea si depunerea cererii de finantare

PROIECTULUI:                                    Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

STADIUL DE MATURITATE       Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU

AL PROIECTULUI:                       Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul

NECESITATII                                 consultarii opiniei publice realizate in procesul de

IMPLEMENTARII                           elaborare a strategiei de dezvoltare locala,

PROIECTULUI:                              majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea statiei de epurare.

 

4. LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEi RAULUI SI APARARI DE

MALURI PE AFLUENTI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDATIILOR

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

SOLICITANTUL:                           ANIF

APELE ROMANE

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul

(estimativ)                                       tehnic

SURSE POSIBILE DE                  buget local

FINANTARE:                                  buget de stat

fonduri europene/structurale credite bancare

DESCRIEREA PROIECTULUI

Diminuarea riscurilor   si   pagubelor produse   de

deversarile de ape si aluncarile de terenuri asupra

OBIECTIVE:                                   activitatii socio-economice si mediului inconjurator, prin actiuni si masuri concrete prevazute a se lua la nivel local (comunal).

–          Reducerea riscului de inundatii;

REZULTATELE OBTINUTE:            –     Securitate si protectia cetatenilor;

–          Atragerea de investitori.

POTENTIALII BENEFICIARI        – potentialii investitori

AI PROIECTULUI/ GRUPUL        – turistii care tranziteaza comuna

TINTA:                                               – locuitorii comunei

Þ Realizarea studiului de fezabilitate

ACTIVITATILE                                     Þ Elaborarea proiectului tehnic

PROIECTULUI:                                    Þ Aprobarea inceperii proiectului

Þ Pregatirea si depunerea cererii de finantare

 

Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

Idee : DA

SPF: NU STADIUL DE MATURITATE SF: NU AL PROIECTULUI:                       PT: NU

DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala.

NECESITATII                                 De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice IMPLEMENTARII                           realizate in procesul de elaborare a strategiei de PROIECTULUI:                              dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate

a raspuns ca este importanta efectuarea lucrarilor

de regularizare si apararilor de maluri.

 

LUCARARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Primaria si Consiliul Local al comunei

SOLICITANTUL:                           Barbuletu/C.J.DAMBOVITA/OCPI Dambovita

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      se va regasi in documentatia de atribuire

(estimativ)

SURSE POSIBILE DE                  buget local

FINANTARE:                                  buget de stat

fonduri europene/structurale

DESCRIEREA PROIECTULUI

Principalele obiective urmarite prin actualizarea cadastru se refera la:

–          o mai buna valorificare a potentialului natural,

OBIECTIVE:                                          economic si uman al comunei;

–          stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor construibile si protejate, delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire.

Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta de dezvoltare din punct de vedere:

–  a cailor de comunicatii si transport;

–     a   amenajarii    pentru   sortarea,                                                                      evacuarea,

REZULTATELE OBTINUTE:            depozitarea si tratarea deseurilor menajere si industriale;

–    a extinderii retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, etc.

 

POTENTIALII BENEFICIARI    – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL    – potentialii investitori

 

TINTA:                                               – agentii economici din zona

Þ Aprobarea inceperii proiectului

Þ Contractarea proiectului

ACTIVITATILE                                     Þ Organizarea licitatiilor

PROIECTULUI:                                    Þ Efectuarea lucrarilor de cadastru

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

Idee : DA

SPF: NU E CAZUL STADIUL DE MATURITATE    SF: NU E CAZUL AL PROIECTULUI:         PT: NU E CAZUL

DE: NU E CAZUL

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul NECESITATII                                 consultarii opiniei publice realizate in procesul de IMPLEMENTARII                           elaborare a strategiei de dezvoltare locala, PROIECTULUI:                              majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca

este importanta cadastrului pentru domeniul public.

 

6. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

SOLICITANTUL:

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul

(estimativ)                                       tehnic

SURSE POSIBILE DE                  buget local

FINANTARE:                                  buget de stat

fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele proiectului constau in:

–          imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul comunei prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii in situatii de urgenta;

OBIECTIVE:                                         – dezvoltarea capacitatii autoritatii publice locale in vederea gestionarii eficiente a serviciilor publice descentralizate in

continuarea procesului de modernizare prin achizitionarea unei autospeciale PSI si alte echipamente de interventie pentru stingerea incendiilor la nivelul comunei si a satelor componente.

–          compartimentul de voluntariat pentru situatii

REZULTATELE OBTINUTE:                  de    urgenta    mai    bine    dotat    tehnic,    cu

posibilitati     de     mentinere     a     functiilor

institutiilor vitale, a conditiilor de comunicare

 

directa si de interventie in timp real, in scopul utilizarii optime a resurselor aflate la dispozitie in caz de necesitate;

–   personal mai bine instruit, avand competenta in utilizarea echipamentelor moderne, a inaltei tehnologii, in scopul eficientizarii serviciilor publice oferite cetatenilor;

POTENTIALII BENEFICIARI        – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL        – potentialii investitori

TINTA:                                               – agentii economici din zona

– institutii publice

Þ Realizarea studiului de fezabilitate

Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

ACTIVITATILE                                     Þ Pregatirea si depunerea cererii de finantare

PROIECTULUI:                                    Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

Idee : DA

SPF: NU STADIUL DE MATURITATE       SF: NU AL PROIECTULUI:                       PT: NU

DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de

JUSTIFICAREA                             elaborare a strategiei de dezvoltare locala, NECESITATII                                 majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca IMPLEMENTARII                           este importanta achizitionarea de catre PROIECTULUI:                              administratia   publica   locala   a   dotarilor   pentru

interventii in caz de situatii de urgenta.

 

7.      REALIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA MODERNIZARE CENTRU CIVIC IN SATELE BARBULETU SI GURA

BARBULETULUI, SPATII DE AGREMENT

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

SOLICITANTUL:

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul

(estimativ)                                       tehnic

SURSA DE FINANTARE:            buget local

fond european pentru dezvoltare rurala

buget national

DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin realizarea acestui proiect se urmareste

OBIECTIVE:                                   imbunatatirea accesului populatiei si agentilor economici la infrastructura de baza conform normelor europene.

ü  Spatiile publice ofera siguranta in circulatia persoanelor, amnajari urbanistice care duc la infrumusetarea zonelor publice

REZULTATELE OBTINUTE:      ü Modernizare urbanistica a zonei centrale si a

tuturor zonelor de agrement din comuna

ü  Modernizare/ creare spatii noi de agrement

ü  Reabilitare grupuri statuare.

ü  Panouri informative

POTENTIALII BENEFICIARI        – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL        – potentialii investitori

TINTA:                                               – agentii economici din zona

ACTIVITATILE                                     Þ Realizarea studiului de fezabilitate

PROIECTULUI:                                    Þ Elaborarea proiectului tehnic

 

Þ Aprobarea inceperii proiectului

Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

Idee : DA

SPF: NU STADIUL DE MATURITATE       SF: NU AL PROIECTULUI:                       PT: NU

DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul

NECESITATII                                 consultarii opiniei publice realizate in procesul de

IMPLEMENTARII                           elaborare a strategiei de dezvoltare locala,

PROIECTULUI:                              majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea aleilor pietonale.

 

. DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIILOR

DE GOSPODARIRE COMUNALA SI SVSU

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/                Primaria si Consiliul Local al comunei

SOLICITANTUL:                                      Barbuletu

TARA:                                                         Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:                  Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                                 Dambovita

LOCALITATEA:                                       Barbuletu

 

CATEGORIA PROIECTULUI:               investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:                           proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:                 se va regasi in studiul de fezabilitate si

(estimativ)                                                  proiectul tehnic

SURSE POSIBILE DE                             buget local

FINANTARE:                                            buget de stat

fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se asigure:

OBIECTIVE:                                                    –     conservarea si protejarea resurselor naturale;

–          eliminarea deseurilor menajere in spatii organizate;

–          imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

REZULTATELE OBTINUTE:                       –     promovarea      calitatii      si      eficientei

activitatilor de salubrizare;

–          dezvoltarea durabila a serviciilor;

–          protectia mediului inconjurator.

POTENTIALII BENEFICIARI AI              – locuitorii comunei

PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:          – potentialii investitori

– agentii economici din zona

 

–  institutiile publice

–  potentialii turisti

Þ Realizarea studiului de fezabilitate

Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

Þ Pregatirea    si   depunerea   cererii                            de

ACTIVITATILE PROIECTULUI:                        finantare

Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:                      proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

Idee : DA

SPF: NU STADIUL DE MATURITATE AL     SF: NU PROIECTULUI:                                        PT: NU

DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in

JUSTIFICAREA NECESITATII              procesul    de    elaborare     a     strategiei                                                                     de

IMPLEMENTARII PROIECTULUI:       dezvoltare     locala,     majoritatea                                                                     populatiei

intervievate a raspuns ca este importanta achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si

salubritate.

 

9. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI MUZEU LOCAL(SPATIU DE

EXPUNERE A UNOR OBIECTE TRADITIONALE)

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

SOLICITANTUL:

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul

(estimativ)                                       tehnic

SURSE POSIBILE DE                  buget local

FINANTARE:                                  buget de stat

fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se amenajeze un Muzeu al comunitatii locale, care sa cuprinda fotografii vechi, obiecte traditionale, carti si

OBIECTIVE:                                    obiecte reprezentative pentru localitate. Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publica

locala se asteapta sa atraga atentia perosnelor din exterior si care sa aduca un plus valoare comunitatii.

–          acces la historia comunei a locuitorilor si a celor aflatiin tranzit;

–          stimularea implicarii copiilor in viata

REZULTATELE OBTINUTE:                  comunitatii

–          desfasurarea numeroaselor activitati artistice, festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor), educative in cadrul

 

noului obiectiv

POTENTIALII BENEFICIARI        – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL        – potentialii investitori

TINTA:                                               – agentii economici din zona

-turisti

Þ Realizarea studiului de fezabilitate

Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

ACTIVITATILE                                     Þ Pregatirea si depunerea cererii de finantare

PROIECTULUI:                                    Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

Idee : DA

SPF: NU STADIUL DE MATURITATE SF: NU AL PROIECTULUI:                       PT: NU

DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul NECESITATII                                 consultarii opiniei publice realizate in procesul de IMPLEMENTARII                           elaborare a strategiei de dezvoltare locala, PROIECTULUI:                              majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca

este importanta amenajarea si dotarea unui muzeu

al localitatii.

 

 

10.    Achizitionarea, montarea camerelor de monitorizare a

traficului urban si de supraveghere video

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL    DE                            PROIECT/

SOLICITANTUL:

Primaria si Consiliul Local al comunei BARBULETU

TARA:

REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL:

LOCALITATEA:

Romania

Regiunea Sud-Muntenia Dambovita BARBULETU

CATEGORIA PROIECTULUI:

investitii:

reparatii:

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: NU in continuare: DA

in curs de executie: NU

VALOAREA                             PROIECTULUI:

(estimativ)

Conform memoriului justificativ

SURSE          POSIBILE                       DE

FINANTARE:

buget local/judetean

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

OBIECTIVE:

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel

încât să fie asigurat confortul populaţiei

REZULTATELE OBTINUTE:

Un sistem de supraveghere pentru o siguranta a

circulatiei si a locuitorilor

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/                                        GRUPUL

TINTA:

Turisti Locuitorii

Agentii economici

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Instalare sistem video de supraveghere a

drumurilor si spatiilor publice.

DURATA PROIECTULUI:

2021-2027

 

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

Idee : DA SF: NU PT:NU DE:NU

Executie:NU

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Este necesară asigurarea infrastructurii care să

permită monitorizarea utilizării adecvate a drumurilor din localitate. Un sistem de monitorizare video poate conduce la utilizarea adecvată a drumurilor şi la creşterea siguranţei de utilizare.

 

 

11.    Finalizarea retelei de furnizare a apei potabile

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/

SOLICITANTUL:

Primaria si Consiliul Local al comunei

BARBULETU

TARA:

REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL:

LOCALITATEA:

Romania

Regiunea Sud-Muntenia Dambovita BARBULETU

CATEGORIA PROIECTULUI:

investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA in continuare: DA

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ)

1000000 euro

SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

Buget national_PNDL 1

Buget local

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

OBIECTIVE:

Îmbunătăţirea    sistemului   de    protecţie                            a apelor de

Suprafaţă si a calitatii vietii

REZULTATELE OBTINUTE:

ü Aun    sistem    de    alimentare    cu    apa

potabila modern si ecologic

POTENTIALII BENEFICIARI AI

PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

Populaţia şi agentii economici

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Proiectare Execuţie,

Bransare la sistemul de alimentare cu apă

DURATA PROIECTULUI:

2021-2027

 

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

Idee : DA SF: DA PT: DA DE: DA

Executie: DA

 

 

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Extinderea localitatii, aparitia unor noi obiective economice, lipsa in unelel sate component a alimentarii cu apa potabila Gestionarea responsabila a resurselor natural; Confortul locuitorilor; Se regaseste

in Strategia de Dezvoltare Locala

   

 

 

12.    Modernizare si extindere retea de iluminat public

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/

SOLICITANTUL:

Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

TARA:

REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL:

LOCALITATEA:

Romania

Regiunea Sud-Muntenia Dambovita

Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:

investitii: DA reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA in continuare: DA

in curs de executie: NU

VALOAREA   PROIECTULUI:

(estimativ)

NEESTIMATA

SURSE        POSIBILE        DE

FINANTARE:

buget local/judetean/national

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

OBIECTIVE:

Îmbunătăţirea infrastructurii publice din comuna Barbuletu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE OBTINUTE:

îmbunătăţirea calităţii iluminatului public

□    optimizarea consumului de energie

;□     garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public;

□   contractului de cooperare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract (structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale); administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici; ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

□      creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților

□    locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

□            punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive, a sărbătorilor legale sau religioase; funcţionarea şi exploatarea în

condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă

POTENTIALII                           BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL

TINTA:

Turisti Locuitorii

Agentii economici

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Þ Realizarea studiului de fezabilitate

Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

 

 

 

Executia lucrarilor

DURATA PROIECTULUI:

2021-2027

 

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

Idee : DA SF: NU PT: NU

DE: Executie: NU

 

 

 

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează: garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public prin îndeplinirea parametrilor proiectați și menținerea lor în standardele în vigoare;

–          asigurarea siguranței circulatiei rutiere și pietonale;

–          creșterea    gradului    de   securitate    individuală și colectivă în cadrul

Este un obiect din cadrul Strategiei de dezvoltare locala

 

 

13.    Retea de gaze naturale

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/

SOLICITANTUL:

Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

TARA:

REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL:

LOCALITATEA:

Romania

Regiunea Sud-Muntenia Dambovita

Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:

investitii: DA reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA   PROIECTULUI:

(estimativ)

NEESTIMAT- mai mare de 1.000.000 euro

SURSE        POSIBILE                     DE FINANTARE:

buget local/judetean/national fonduri europene

parteneriat public-privat

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

 

 

OBIECTIVE:

Modernizarea infrastructurii de baza in comuna Barbuletu

prin realizarea distributiei de gaze naturale. Contribuie la dezvoltarea economica locala;

Contribuie la dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice; Contribuie la protectia mediului;

Promoveaza conceptul dezvoltarii durabile;

 

 

 

REZULTATELE OBTINUTE:

Grad sporit de confort;

− Reducerea substantiala a cheltuielilor pentru incalzire si preparare brand;

− Reducerea poluarii mediului;

− Extinderea initiativei private;

− Stimularea micilor intreprinzatori;

− Creearea de noi locuri de munca prin atragerea investitorilor care sunt in cautare de locatii cu impozite si

taxe locale moderate si cu acces la utilitati;

POTENTIALII                           BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL

TINTA:

Turisti Locuitorii

Agentii economici

 

 

 

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Þ Realizarea studiului de fezabilitate

Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

Þ Pregatirea si depunerea cererii de finantare

Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

2021-2027

 

 

 

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

Idee : DA SF: NU PT:NU

DE: Executie:NU

 

 

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Dezvoltarea economică și socială durabilă a teritoriului UAT Barbuletu este indispensabil legată de îmbunătațirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază. Prin investițiile in realizarea retrelelor de gaze naturale e se are în vedere dezvoltarea durabilă a comunităților rurarle, inclusiv în sensul unei mai bune înțelegeri și asumări a angajamentelor de mediu și a

provocărilor privind schimbările climatice.

 

14.         MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

SOLICITANTUL:

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             BARBULETU

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: NU

reparatii: DA

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      300000 euro

(estimativ)

SURSE POSIBILE DE                  buget local

FINANTARE:                                  buget de stat

fonduri europene/structurale

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele       proiectului      de       constructie                           si

modernizare a caminului cultural sunt:

OBIECTIVE:                                         –     revigorarea mediului cultural;

–     cresterea consumului de cultura in randul fiilor satului.

Constructia si modernizarea unui camin cultural.

REZULTATELE OBTINUTE:       Regenerarea    mediului    cultural    si    a                                                            valorilor

acestuia.

POTENTIALII BENEFICIARI        – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL        – potentialii investitori

TINTA:                                               – turistii care tranziteaza comuna

Þ Aprobarea inceperii proiectului

ACTIVITATILE                                     Þ Contractarea proiectului

PROIECTULUI:                                    Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza de catre CNI prin alocari

financiare de la Bugetul de stat

STADIUL DE MATURITATE       Idee : DA

 

AL PROIECTULUI:                       SF: NU PT: NU DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala.

NECESITATII                                 De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice IMPLEMENTARII                           realizate in procesul de elaborare a strategiei de PROIECTULUI:                              dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate

a raspuns ca este importanta constructia si

modernizarea caminului cultural.

 

 

15.    MODERNIZAREA DRUMURILOR DE LEGATURA BARBULETU-

MALU CU FLORI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

SOLICITANTUL:

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: DA

reparatii: DA

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: NU in continuare: DA

in curs de executie: PARTIAL

VALOAREA PROIECTULUI:      se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul

(estimativ)                                       tehnic

SURSE POSIBILE DE                   buget local

FINANTARE:                                  buget de stat- (CNI, PNDL 2) fonduri europene/structurale credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

Asfaltarea drumurilor comunale va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a

comunei    prin    conectarea    diferitelor    zone    la

OBIECTIVE:                                   drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele componente.

Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna.

ü Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale;

ü Accesul populatiei la locuri de munca, servicii

medicale, educatie, cultura, recreere;

REZULTATELE OBTINUTE:        ü Consolidarea terenurilor afectate de alunecari;

ü Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra dezvoltarii economice teritoriale echilibrate.

ü Timp mai scurt de deplasare catre zona Malu cu

 

 
  

Flori- Campulung Muscel, Targoviste

POTENTIALII BENEFICIARI         – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL         – potentialii investitori

TINTA:                                               – participantii la traficul rutier

Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

ACTIVITATILE                                     Þ Pregatirea si depunerea cererii de finantare

PROIECTULUI:                                    Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

Idee : DA

STADIUL DE MATURITATE       SF: DA AL PROIECTULUI:                       PT: NU DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul

NECESITATII                                 consultarii opiniei publice realizate in procesul de

IMPLEMENTARII                           elaborare a strategiei de dezvoltare locala,

PROIECTULUI:                              majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta asfaltarea drumurilor comunale.

 

16.    REALIZAREA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA CU TERENURI DE FOTBAL, BASCHET, VOLEI SI SALA DE SPORT

MULTIFUNCTIONALA IN SATUL GURA BARBULETULUI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Consiliul Local/ UAT Barbuletu

SOLICITANTUL:

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul

(estimativ)                                       tehnic

SURSE POSIBILE DE                  buget local

FINANTARE:                                  buget de stat- CNI

fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

Realizarea bazei sportive va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin crearea

de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta de

OBIECTIVE:                                    munca in zona si vor creste calificarea acesteia..

Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local..

REZULTATELE OBTINUTE:      – Spatiu  public dotat la nivelul zonelor urbane

-Spatii de recreere la nivel ridicat

POTENTIALII BENEFICIARI         – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL         – potentialii investitori

TINTA:                                               – turistii care tranziteaza comuna

ACTIVITATILE                                     Þ Realizarea studiului de fezabilitate

PROIECTULUI:                                    Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

 

Þ Pregatirea si depunerea cererii de finantare

Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

STADIUL DE MATURITATE       Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU

AL PROIECTULUI:                       Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul

NECESITATII                                 consultarii opiniei publice realizate in procesul de

IMPLEMENTARII                           elaborare a strategiei de dezvoltare locala,

PROIECTULUI:                              majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea unei baze sportive multifunctionale.

 

 

17.    CONSTRUIREA DE LOCURI DE JOACA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/

SOLICITANTUL:

Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

TARA:

REGIUNEA PROIECTULUI: JUDETUL:

LOCALITATEA:

Romania

Regiunea Sud-Muntenia Dambovita

Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:

investitii: DA

reparatii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

(estimativ)

250000 RON pentru fiecare loc de joaca

SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

Buget national Buget local

PNS-fonduri GAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE:

Amenajarea locurilor de joaca care sa ofere condiţii calitative ridicate şi care oferă o siguranţă maximă a copiilor este oportună şi prezintă multiple avantaje:

–   asigurarea unor condiţii calitative ridicate pentru functiunea propusa;

–   asigurarea atragerii tinerilor către mişcare în aer liber în detrimentul activităţilor sedentarea prin realizarea unor locuri de joaca la nivelul unor standarde ridicate;

–    asigurarea unui plus de valoare însemnat prin crearea unui impact vizual plăcut, în condiţii calitative ridicate, cu o durată de viaţă mare şi cu costuri de exploatare foarte reduse. Necesitatea realizarii acestei investitii consta in:

–   Dezvoltarea armonioasa a copiilor, atat din punct de vedere social cat si fizic;

–  Practicarea activitatilor in aer liber, cu un caracter sportiv;

–   Dezvoltarea reflexelor si a coordonarii motorii; –

 

 

 

Combaterea sedentarismului.

REZULTATELE OBTINUTE:

Modalitati sanatoase de petrecere a ti pului liber

Locuri de joaca sigure

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL

TINTA:

Populaţia şi agentii economici Turistii

ACTIVITATILE

PROIECTULUI:

Proiectare

Execuţie,

DURATA PROIECTULUI:

2021-2027

 

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

Idee : DA SF: DA PT: NU DE: NU

Executie: NU

 

 

 

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Prin aceaste investitii se urmareste amenajarea unor spatii de joaca adecvate, la nivelul comunei Barbuletu, care sa deserveasca functional locuitorii si in acelasi timp sa creeze un spatiu de joaca frumos si sigur pentru copii. Proiectul se adresează copiilor si insotitorilor acestora, indiferent de religie, etnie, stare socială. In majoritatea cazurilor, copiii, dupa terminarea orelor si a temelor de casa isi petrec timpul fie in fata calculatorului, a televizorului sau jucandu-se in jurul casei, in locuri neamenajate

sau improvizate, adesea improprii.

 

18.         MODERNIZAREA CLADIRI PUBLICE(CAMIN CULTURAL,

PRIMARIE, SCOLI, GRADINITE, DISPENSAR)

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

SOLICITANTUL:

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             BARBULETU

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: NU

reparatii: DA

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      NEESTIMATA, CONFORM STUDIILOR DE

(estimativ)                                       SPECIALITATE

SURSE POSIBILE DE                  buget local

FINANTARE:                                  buget de stat

fonduri europene/structurale

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele       proiectului      de       constructie                           si

modernizare a caminului cultural sunt:

OBIECTIVE:                                         –     revigorarea mediului cultural;

–     cresterea consumului de cultura in randul fiilor satului.

Constructia si modernizarea unui camin cultural.

REZULTATELE OBTINUTE:       Regenerarea      urbana,     regenerarea                                                            mediului

educational    si     mediului    cultural,    a                         valorilor comunitatii locale

POTENTIALII BENEFICIARI        – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL        – potentialii investitori

TINTA:                                               – turistii care tranziteaza comuna

Þ Aprobarea inceperii proiectului

ACTIVITATILE                                     Þ Contractarea proiectului

PROIECTULUI:                                    Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            Proiectul se va realiza de catre CNI prin alocari

 

financiare de la Bugetul de stat, de la bugetul local prin alocari in functie de capacitatea de finantare, fonduri europene- PNS si POR.

Idee : DA

STADIUL DE MATURITATE       SF: NU AL PROIECTULUI:                  PT: NU DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala.

NECESITATII                                 De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice IMPLEMENTARII                           realizate in procesul de elaborare a strategiei de PROIECTULUI:                              dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate

a raspuns ca este importanta modernizarea

infrastructurii publice

 

 

19.    MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/      Primaria si Consiliul Local al comunei Barbuletu

SOLICITANTUL:

TARA:                                              Romania

REGIUNEA PROIECTULUI:        Regiunea Sud-Muntenia

JUDETUL:                                      Dambovita

LOCALITATEA:                             Barbuletu

CATEGORIA PROIECTULUI:     investitii: NU

reparatii: DA

TIPUL PROIECTULUI:                 proiect nou: DA

in continuare: NU

in curs de executie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:      se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul

(estimativ)                                       tehnic

SURSE POSIBILE DE                   buget local

FINANTARE:                                  buget de stat

fonduri europene/structurale-PNS credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

Modernizarea drumurilor de exploatarrre va avea efecte    benefice    asupra    dezvoltarii    economice

viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone

OBIECTIVE:                                   la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele componente.

Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna.

ü Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale;

ü Accesul populatiei la locuri de munca, servicii

REZULTATELE OBTINUTE:         medicale, educatie, cultura, recreere;

ü Consolidarea terenurilor afectate de alunecari;

ü Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra dezvoltarii economice teritoriale echilibrate.

POTENTIALII BENEFICIARI        – locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL        – potentialii investitori

 

 
  

TINTA:                                               – participantii la traficul rutier

Þ Elaborarea proiectului tehnic

Þ Aprobarea inceperii proiectului

ACTIVITATILE                                     Þ Pregatirea si depunerea cererii de finantare

PROIECTULUI:                                    Þ Contractarea proiectului

Þ Organizarea licitatiilor

Þ Monitorizare, evaluare, control

Þ Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:            proiectul se va realiza in etape, in functie de

posibilitatile de finantare

Idee : DA

STADIUL DE MATURITATE       SF: DA AL PROIECTULUI:                       PT: NU DE: NU

Executie: NU

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

JUSTIFICAREA                             Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul

NECESITATII                                 consultarii opiniei publice realizate in procesul de

IMPLEMENTARII                           elaborare a strategiei de dezvoltare locala,

PROIECTULUI:                              majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta modernizarea drumurilor de exploatare.

Nr.crtÎntrebareaFoarte importantImportantOarecare importanțăPuțin importantLipsit                de importanțăNS/NR
1Cât de important considerați că este proiectul                                      de MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE pentru dezvoltarea comunei Bărbulețu?90.00%10.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2Cât de important considerați că este proiectul de REALIZARE A REȚELEI DE CANALIZARE pentru dezvoltarea comunei Bărbulețu94.00%6.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3

Cât de important considerați că este proiectul de REALIZARE A REȚELEI DE GAZE pentru dezvoltarea comunei Bărbulețu?

82.00%

11.00%

6.00%

0.00%

0.00%

1.00%

4

Cât de important considerați că este proiectul de LUCRĂRI DE REABILITARE A REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNĂ pentru dezvoltarea comunei Bărbulețu?

94.00%

6.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5

Cât de important considerați că este proiectul de DOTĂRI PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ (AUTOSPECIALĂ PSI, BULDOEXCAVATOR, VOLA, TRACTOR CU REMORCĂ ȘI ALTE DOTĂRI) pentru dezvoltarea comunei Bărbulețu?

95.00%

5.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Sari la conținut