Daniela
MATEOIU

Consilier Local
Președintele Comisia buget- finanțe, programe de dezvoltare economico-socială, administrarea domeniului public și privat, servicii publice
Vechimea în administrație publică:
10 ani
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut